Hoppa till innehåll →

Ansvarsbegränsning

Den här bloggen innehåller mina personliga tankar och åsikter.

Jag har själv gjort såväl bra investeringar som dåliga investeringar. Ibland har jag träffat rätt och sett aktier stiga mer än 300% inom en månad från mitt köp men vid andra tillfällen har jag verkligen trott på en investering som slutat i konkurs och förlust av satsat kapital.

Skriver jag om specifika aktier, fonder eller andra värdepapper är det inte en rekommendation att vare sig köpa eller sälja. Inte heller är det min avsikt att påverka kursen genom att dela med mig av information, tankar och analyser.

Det är sannolikt att jag äger eller nyligen gjort en affär i de aktier, fonder eller andra värdepapper som omnämns. Min ambition är att vara tydlig med hur det förhåller sig.

Eventuella generella tips om sparande och investeringsstrategier är inte att betrakta som ekonomisk rådgivning. Jag är inte finansiell rådgivare.

All information på bloggen tillhandahålls uteslutande i informationssyfte för allmän spridning. Informationen ska inte under några som helst omständigheter betraktas som rådgivning eller rekommendation att köpa eller säljare aktier, fonder eller andra värdepapper.

Personliga tankar, åsikter och analyser är tänkte att väcka läsarens intresse. Du uppmanas att fatta dina egna investeringsbeslut baserat på andra källor, din egen erfarenhet och eventuella certifierade finansiella rådgivare.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i aktier, fonder eller andra värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. 

Jag tar inget som helst ansvar för eventuell förlust, skada eller liknande som grundar sig på information publicerad på denna blogg. Väljer du att agera utifrån information publicerad här sker det alltid på egen risk. Jag tar inget ansvar för dina investeringar.