Skip to content →

Kategori: Fonder

Mindre omblansering september

Teknikfonderna fortsatte starkt under augusti men guldpriset sjönk en aning och därför faller Franklin Gold & Prec Mtls A (acc) USD bort och ersätts med en annan fond från Franklin; Franklin Technology A Acc USD.

Övriga fonder höll sina toppnoteringar enligt min utvärderingsmetod och ligger kvar i portföljen åtminstone en månad till.

Fondbytet har gått igenom på Avanza och portföljen ser nu ut så här:

Leave a Comment

Fondernas avgifter

Tre av fyra fondsparare känner inte till att avgifterna redan har avräknats när fondernas utveckling redovisas enligt en ny undersökning.

Fondbolagens förening släppte nyligen undersökningen Fondspararundersökning 2020, skriver Privata Affärer.

Avgifterna är redan avräknade och därför kan fondernas avkastning jämföras rakt av. Personligen lägger jag ingen vikt vid avgiften och fler kanske borde släppa fokus på avgifter. För mig är det självklart att en duktig fondförvaltare ska ha bra betalt för ett väl utfört arbete. Avkastningen räcker till fler.

Många prioriterar uppgift om avkastning och risk när de väljer fond. Det är inte en bra urvalsgrund. Jag har tidigare skrivit om hur risk är missförstådd.

Fyra av tio lägger även vikt vid om fonden har en hållbar inriktning. Det är inget jag själv har funderat på hittills.

Leave a Comment

Fondportföljen tuffar på

Det finns många förespråkare av index. Många hävdar att det är nästan omöjligt att slå index.

Min förhållandevis enkla strategi ser ut att fortsatt prestera bättre än index.

Leave a Comment

Ombalansering augusti

Per 5e augusti har jag ånyo utvärderat fonderna och hittat de bästa fonder som går att handla via Avanza enligt min utvärderingsmodell.

Det innebär att jag ombalanserar portföljen och byter ut fonder enligt följande prioritering:

Swedbank Robur Ny Teknik A
MS INVF US Growth A
BGF World Technology A2
JPM US Technology A (acc) USD
Franklin Gold & Prec Mtls A (acc) USD
Leave a Comment

Utveckling första halvåret 2020

Årets andra kvartal har gått upp och närmat sig årets högsta nivå. Särskilt intressant är att jämföra momentumstrategin som gett +10,2% med DJ World Index som backat nästan lika mycket under tidsperioden.

Leave a Comment

Fondbyte i juli

Beklagar sen uppdatering. Avsikten var att genomföra fondbytet och sedan skriva om det. Jag genomförde bytet i månadsskiftet juni/juli men uppdaterade aldrig här.

Utvärderingen resulterade i följande omplacering:

30% MS INVF US Growth A
25% BGF World Technology A2 USD
20% Swedbank Robur Ny Teknik A
15% MS INVF Global Advantage A
10% JPM US Technology A (acc) USD

Leave a Comment

Alla fonder utbytta

För en vecka sedan tog jag fram de bästa fonderna enligt mina utvärderingskriterier. Inte en enda av de fonder som förra gången var bäst har presterat tillräckligt bra för att ligga kvar på listan.

Portföljen presterar dock väsentligt bättre än DJ World Index även om portföljens totala utveckling för året är negativ och just nu har minskat en aning mer än fem procent sedan årsskiftet.

Den sista delen av fondbytet gick igenom fredag 24 april och de nya fonderna har redan gett en avkastning om 1,51%.

Min utvärderingsmodell resulterade alltså i att de bästa fonderna just nu är

JPM US Technology A (acc) USD
Swedbank Robur Ny Teknik A
BGF World Technology A2
Öhman Global Growth
BGF World Gold A2


Leave a Comment

Utveckling första kvartalet 2020

Börsen gick riktigt bra 2019 och det fortsatte en bit in i 2020 men så dök Corona-viruset (covid19) upp och börsen dök.

Det är förvisso intressant att se hur strategin som ska utvärderas fungerar under dessa omständigheter, men visst hade det varit trevligare att se portföljen fortsätta uppåt.

Första omplaceringen och därmed testperiodens början var 25 januari 2020. Sedan dess har portföljen minskat 19,48% enligt Avanza.

Jag har funderat på vilket index som ger mest rättvis jämförelse och beslutat mig för DJ World Index och portföljen har presterat bättre.

Ny omplacering sker inom några dagar.

Leave a Comment

Omfördelning i fondportföljen

Efter coronautbrottet (eller covid-19) har det varit turbulent i omvärlden och även på börserna. Många fonder har faktiskt utvecklats negativt och vissa fonder blir nu utbytta.

Det som förvånar mig lite är att flera kinafonder toppar listan över bäst utveckling för senaste månaden.

Urvalet för jämförelsen baseras på utbudet hos Avanza eftersom fondportföljen finns där. Alla fonder från tidigare jämförelse är med och det har kompletterats med de tio fonder som presterat bäst enligt topplistorna för 1 mån, 3 mån, 1 år, 3 år och 5 år.

Urvalet för jämförelsen baseras på utbudet hos Avanza eftersom fondportföljen finns där. Alla fonder från tidigare jämförelse är med och det har kompletterats med de tio fonder som presterat bäst enligt topplistorna för 1 mån, 3 mån, 1 år, 3 år och 5 år.

CF Bear är en lite annorlunda fond som presterat bra på kort tid, men som inte alls gått bra när börsen utvecklats positivt. Jag är dock tveksam till att handla fonder som är baserade på beartänket. I jämförelsen hamnar den i slutet av listan på grund av historiken.

Omfördelningen innebär att ODIN Fastighet C och Swedbank Robur Technology A säljs av från portföljen. Båda har backat obekvämt mycket senaste månaden.

Ny målfördelning blir
30% Threadneedle (Lux) Global Tech AU USD
25% Länsförsäkringar Fastighetsfond A
20% AGI Allianz China A Shares AT USD
15% BGF World Technology A2
10% Carnegie Fastighetsfond Norden A

Leave a Comment

Fondportföljen på plats

Utgångspunkten är de fonder som finns tillgängliga som kund hos Avanza för att det är där portföljen råkar ligga. Avanza är min favoritbank för investeringar, men poängen är inte vilken bank eller kontotyp som används.

Det finns många fonder och jag har inte gått igenom alla. Jag har inte heller ägnat särskilt stor uppmärksamhet åt inriktning, risk, sharpekvot eller avgifter. Istället har jag gjort ett urval utifrån historisk avkastning. Avanza erbjuder historik för 1 mån, 3 mån, 1 år, 3 år och 5 år. De tio fonder som presterat bäst under någon av dessa tidsperioder får vara med i urvalet.

De fonder som kom med har sedan rangordnats efter avkastning i varje tidsperiod. Den fond som presterat bäst fick nr 1 för tidsperioden, nästa 2 och så vidare.

Utifrån detta erhöll jag fem värden för varje fond. I ett försök att vikta de olika tidsperioderna mot varandra och få en viss tröghet i systemet införde jag dessutom straffpoäng. En fond som inte presterat åtminstone 10% på 3 månader fick 2 straffpoäng. Utveckling mindre än 40% på ett år gav 5 straffpoäng. För en treårsperiod gällde 8 straffpoäng om utvecklingen var lägre än 100% . Sist delades 10 straffpoäng ut för utveckling lägre än 140% eller 5 straffpoäng för utveckling i intervallet 140-159%.

Medelvärdet av rangordningssiffran för varje period och summan av straffpoängen beräknades och de fem fonder som har lägst medelvärde valdes ut.

Fördelningen av kapital är tänkt som 30% för den bästa fonden, 25% för den näst bästa, 20% för den tredje, 15% för den fjärde och 10% för den femte fonden.

Det här är något av ett experiment. En variant på ”momentum”. Tanken är att månadsvis göra om rangordningen och balansera om investeringarna utifrån resultatet.

Resultatet är något av en modellportfölj på riktigt. Det tog ungefär en vecka att sälja av gamla fonder och komma fram till startpunkten. 21 januari var allt på plats och 65 907 kr investerade.

Det är inte en magisk siffra på annat sätt än att det var det beloppet som råkade finnas på kontot sedan tidigare.

En portföljrapport från Avanza visar aktuell fördelning. Jag hade hoppats på att även få fram branschinformation där, men det får man bara för aktier.

Aktuell inriktning tycks, något förenklat, ha blivit 55% i fastighetsbolag och 45% i teknikbolag av olika slag.

One Comment